กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 5299 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่อง เอกสารลงวันที่
PER56160  เฮียโก๋.“3G, WI-MAX หรือ Wi-Fi อะไรคือบทสรุปเทคโนโลยี Broadband Wireless Access”.ไมโครคอมพิวเตอร์.30:322.(พฤษภาคม 55)72-74. 3G ที่มีตอนนี้เป็นแบบครึ่งใบนั้นก็คือ ขณะนี้ผู้ให้บริการ 3G ต่างนำเสนอบริการ 3G โดยยังมีข้อกังวลมากมายในแง่กฎหมายดีลบางดีลก็อยู่ในร
 วารสาร » วารสาร » 20. ไมโครคอมพิวเตอร์
14/03/2556
PER1265  ฮิวจ์, คริส. "ประชาสัมพันธ์ตัวคุณเอง (เพราะไม่มีใครจะมาทำให้ : 10 วิธีในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของคุณ". ห้องสมุด. 48:2 (เม.ย.-มิ.ย.47)40-44.
 วารสาร » วารสาร » 07. ห้องสมุด
13/10/2548
PER2366  โอภาส บุญเส็ง."เลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง"กสิกร.79:3(พฤษภาคม - มิถุนายน 2549)17-20.แนะนำวิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถนำมาทำเป็นเอทานอลเพื่อเป็นส่
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
21/08/2550
PER2470  โอภาส บุญเส็ง. "ไวน์มะเม่า ... ที่สังขละบุรี" กสิกร. 80:2 (มี.ค. - เม.ย. 2550)103-107. กล่าวถึงการทำไวน์จากผลมะเม่าที่อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเก็บรักษา และวิธีการดื่มไวน์ให้ไ
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
20/03/2551
PER54436  โอภาษ บุญเส็ง."ให้น้ำมันสำปะหลัง...เพิ่มผลผลิตพิชิตเพลี้ยแป้ง".กสิกร.83:2(มีนาคม-เมษายน2553).22-35.การให้น้ำยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับแมลงศัตรูเพลี้ยแป้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้แก่แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่า แมลงหางหนีบและแมลงศัตรูเพลี้
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
10/07/2554
PER2324  โอภาษ บุญเส็ง."เลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ วิธีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง"กสิกร.79:3(พฤษภาคม-มิถุนายน 2549)17-20.การเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่เพราะปลูกจะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
07/07/2550
PER1615  โอภาษ บุญเส็ง."มันสำปะหลังแป้งสูงระยอง7".กสิกร.78:4(ก.ค.-ส.ค.48)16-21.เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากพืชหนึ่งของประเทศไทยรองมาจากข้าวและอ้อยเป็นพืชไร่ที่มีกระบวนการผลิตที่สะอาดจนได้การยอมรับว่าเป็นสินค้าสีเขียว
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
12/10/2549
PER5324  โอภาษ บุญเส็ง."เพลี้ยแป้งมหันตภัยต่อมันสำปะหลัง".กสิกร.82 :6.(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552).20-38.สำหรับแนวทางในการป้องกันและกำจัดเพี้ยแป้งต้องเริ่มต้นจากการจัดการด้านวิธีเขตกรรมก่อนแล้วตามด้วยการจัดการด้านที่อยู่อาศัยการควบคุมโดยการสกัดชีวภาพและวิธีกล
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
19/09/2553
PER55018  โอภาษ บุญเส็ง."นวัตกรรมการปลูกมันสำปะลังแนวใหม่".กสิกร.84:2(มี.ค.-เม.ย.54)12-20. มีการปลุกมันสำปะหลังทุกภาคของประเทศไทยและมีปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังและปัญหาในหลายรูปแบบจึงมีการคิดต้นแบบการปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
25/06/2555
PER2457  โอภาษ บุญเส็ง."การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เพื่อรองรับโรงงานผลิตเอทานอน" กสิกร.80:2(มี.ค.-เมย.2550)14-20. มันสำปะหลังถือได้ว่าเป็นืชพลังงานตัวหนึ่งที่มีอนาคตเหมือนกับอ้อยและปาล์มน้ำมันโดยที่ผ่านมาหัวสดม
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
04/03/2551