กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 5299 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่ เรื่องเอกสารลงวันที่
PER999  ศุภกิจ นิมมานนรเทพ. "เสด็จในกรมนราธิปฯองค์อธิการบดีกับนักศึกษาธรรมศาสตร์". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)57-66.ในเนื้อหาข่าวสรุปว่าจอมพลถนอม กิตติขจรซึ่งได้สืบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงสละตำแหน่งอธิการบดีมหาว
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER998  สมศรี กันธมาลา. "แม่โดมรำลึกนึกถึงตัวเอง". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)54-56.พ.ศ.2496มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขึ้นอีกคณะหนึ่งในสมัยรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรั
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER997  ปรีดิยาธร เทวกุล. "แม่โดมแดนแห่งความสุข". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)51-53.4ปีที่ธรรมศาสตร์เป็นช่วงชีวิตที่มีแต่ความสุขไม่มีวันใดเลยที่ผมรู้สึกเบื่อผมไปธรรมศาสตร์ด้วยใจที่อยากไปทุกวันธรรมศาสตร์เป็นที่ท
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER996  สมัคร สุนทรเวช. "เกือบไปแล้ว". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)47-50.สมัคร สุนทรเวชเกิดวันที่13มิถุนายน2478จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับชวน หลีกภัยก่อตั้งพรรคการเมืองในนามพรรคประ
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER995  วนิดา จันทนทัศน์. "สำนักหอสมุดก้าวไกลไปรังสิต". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)41-46.ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศสาตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมๆกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในปีพ.ศ.2477โดยมีฐานะเป็น
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER994  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และนวลฉวี สุธรรมวงศ์. "มาตรฐานการศึกษากับการพัฒนาระบบห้องสมุด". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)33-40.บทความนี้มีสาระสำคัญหลายอย่างที่ทำให้เรามองเห็นการปฏิวัติรูปแบบการเรียนการสอนของมหาว
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER993  มาลี เสียงไทย. "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุด". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)27-32.ห้องสมุดหรือสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2477และจากจุดเริ่มต
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER992  จุรีรัตน์ ผ่องแผ้ว. "ธรรมศาสตร์มีปราชญ์ฉลาดล้ำ". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)17-26.กาลครั้งหนึ่ง ณ แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชลแห่งนีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง70ปีมีชื่อเสียงโดดเด่นในบทบาทของผู้ผลิตปัญญา
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER991  สุกัญญา มกุฎอรฤดี. "ธรรมศาสตร์สร้างคนคนสร้างชาติ". โดมทัศน์. 25:1(มค.-มิย.47)3-16.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่สืบเนื่องมาจากโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมโรงเรียนกฎหมายมีกำเนิดมาควบคู่กับโรงเร
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
28/07/2548
PER990  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. "ผลิตถั่วเหลืองคุณภาพด้วยฟูอิไดซ์ไอน้ำยวดยิ่ง". เกษตรแปรรูป.3:25(15กย.-14ตค.47)118-119.ถั่วเหลืองคือพืชที่มีสารอาหารอยู่ในปริมาณสูงโดยเฉพาะโปรตีนแถมมีราคาถูกกว่าอาหารสั
 วารสาร » วารสาร » 30. เกษตรแปรรูป
28/07/2548