กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 5299 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่ เรื่องเอกสารลงวันที่
1904  สิริพร ทิวะสิงห์."การลดขั้นตอนการปฏิบติงานการทำดัชนีราชกิจจานุเบกษาโดยใช้วิธีการปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ:กรณีศึกษาหน่วยเอกสารงานวารสารและเอกสารสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น".อินฟอร์เมชั่น11:2(ก.ค.-ธ
 วารสาร » วารสาร » 27. อินฟอร์เมชั่น
02/12/2549
1905  สิริพร ทิวะสิงห์."การลดขั้นตอนการปฏิบติงานการทำดัชนีราชกิจจานุเบกษาโดยใช้วิธีการปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ:กรณีศึกษาหน่วยเอกสารงานวารสารและเอกสารสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น".อินฟอร์เมชั่น11:2(ก.ค.-ธ
 วารสาร » วารสาร » 27. อินฟอร์เมชั่น
02/12/2549
1908  สิริพร ทิวะสิงห์."การลดขั้นตอนการปฏิบติงานการทำดัชนีราชกิจจานุเบกษาโดยใช้วิธีการปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ:กรณีศึกษาหน่วยเอกสารงานวารสารและเอกสารสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น".อินฟอร์เมชั่น11:2(ก.ค.-ธ
 วารสาร » วารสาร » 27. อินฟอร์เมชั่น
02/12/2549
1910  สิริพร ทิวะสิงห์และคนอื่น."ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์พิเศษที่อยู่ระหว่างการทำดรรชนี".อินฟอร์เมชั่น11:2(ก.ค.-ธ.ค.2547).37-41.วารสารและหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความทันสมัยเสนอเรื่
 วารสาร » วารสาร » 27. อินฟอร์เมชั่น
02/12/2549
1911  วัชรีวรรณ วัดบัว."การสำรองข้อมูลด้วยวัตกรรมใหม่".อินฟอร์เมชั่น.11:2(ก.ค.-ธ.ค.2547).42-45.สำหรับกรสำรองข้อมูลแบ่งออกได้3ชนิดหลักๆคือ1การสำรองข้อมูลแบบFull2การสำรองข้อมูลแบบIncremental3การสำรองข้อมูลแบบ
 วารสาร » วารสาร » 27. อินฟอร์เมชั่น
02/12/2549
1912  ลักษณา เถาว์ทิพย์."การสืบค้นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ขององค์การอนามัยโลก".อินฟอร์เมชั่น.11:2(ก.ค.-ธ.ค.2547).46-48.แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ขององค์การอนามัยโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลด้านอนา
 วารสาร » วารสาร » 27. อินฟอร์เมชั่น
02/12/2549
1913  เสน่ห์ ปัญโย."ศิลปะการสื่อความหมายในการผลิตภาพยนตร์".อินฟอร์เมชั่น.11:2(ก.ค.-ธ.ค.2547).49-51.ศิลปะประกอบด้วยภาพและเสียงพร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์ท่เกี่ยวข้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจในความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดภ
 วารสาร » วารสาร » 27. อินฟอร์เมชั่น
02/12/2549
1914  ธณัชพร ยะปะตัง."การเขียนสันหนังสือ".อินฟอร์เมชั่น.11:2(ก.ค.-ธ.ค.2547).52-55.การเขียนสันหนังสือเป็นกระบวนการหนึ่งของงานเทคนิคซึ่งกระบวนการนี้จะดำเนินการก่อนที่จะนำหนังสือออกให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดถ้
 วารสาร » วารสาร » 27. อินฟอร์เมชั่น
02/12/2549
per 3501  วรินทร์ เมฆประดิษฐสิน."เปิดโลกเครื่อข่าย." ไมโครคอมพิวเตอร์. 26:274(เมษายน 2551).88-89. เป็นบทความเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเราเตอร์ด้วยคำสั่งต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำเนาข้อมูล ios
 วารสาร » วารสาร » 20. ไมโครคอมพิวเตอร์
08/09/2551
PER001  ปัญญา สุขแสน."ฐานข้อมูลพระราชโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ".สำนักวิทยบริการ.5:2(พค.-สค.43)37-40.ในปีมหามงคล2542อันเป็นปีที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมหามงคลครบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหา
 วารสาร » วารสาร » 01. สำนักวิทยบริการ
06/07/2545